Proiectul TICE pentru UniBuc

Etapa 2016+

Etapa 2015+

  1. Promovarea suitei de aplicatii GAFE
  2. Dezvoltarea profesionala a resurselor umane (personal didactic - cadre didactice si personal didactic auxiliar)
  3. Implementarea noilor tehnologii in facultatile UB care doresc acest lucru